PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TRÀO
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai01:15:24 http://tm-thtantrao.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai01:02:25 http://tm-thtantrao.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=20120
3Khách vãng lai00:59:51 http://tm-thtantrao.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
4Khách vãng lai00:56:57 http://tm-thtantrao.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SPL-00216
5Khách vãng lai00:47:45 http://tm-thtantrao.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
6Khách vãng lai00:42:04 http://tm-thtantrao.haiduong.edu.vn/Default.aspx
7Khách vãng lai00:42:00 http://tm-thtantrao.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
8Khách vãng lai00:41:56 http://tm-thtantrao.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
9Khách vãng lai00:27:39 http://tm-thtantrao.haiduong.edu.vn/Default.aspx
17 11 2018